Verksamheten

        

        Vår verksamhet

 

 

(OBS! Denna text håller på att uppdateras)

 

Verksamheten är vinstdrivande, fristående ifrån offentlig verksamhet och all vinst vi får in, går tillbaka till företaget i form av nya arbetstillfällen eller olika sorters satsningar inom vår verksamhet.

Här på Butik Unik finns det även möjlighet till att arbetsträna för att sedan lättare kunna komma ut i arbetslivet igen.

 

Vi har verksamhet i syateljén på Köpmansgatan där vi också säljer lokalt konsthantverk. Sedan har vi också kurverksamhet.